КОНГРЕСЪТ

конгрес-на-бфс

ДАТА НА СЛЕДВАЩ КОНГРЕС –
15 МАРТ 2024

През 2018 г. се използват отделни бюлетини за всеки кандидат и неупортебените бюлетини трябва да бъдат използвани за “отчет” след гласуването, пред представителите на БФС, за “доказване на лоялност”.

Ние предлагаме интегрална бюлетина – така основният инструмент за сплашване на клубовете ще бъде елиминиран.

Конгресът за избиране на президент и членове на Изпълнителния Комитет на БФС се провежда веднъж на четири години, освен ако законът или уставът предвиждат друго. В този случай Конгресът се свиква предсрочно по законен път. Ето какви би следвало да бъдат стъпките на провеждане и каква е практиката на провеждане гласуването към днешна дата: